Lääneranna valla uudised ja teated

« Tagasi

Lääneranna valla heakorrakonkursi tulemused

Lääneranna valla heakorrakonkurss 2020 kuulutati välja 7. mail 2020. a ning kandidaatide esitamise tähtaeg oli 15. juuni 2020. a. Konkursi eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid, et aidata seeläbi kaasa Lääneranna valla meeldivamaks elukohaks muutmisele.

Konkursile esitati 9 kandidaati: elamud tiheasustuses kategoorias 2 kandidaati, maakodude kategoorias 5 kandidaati ning sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide kategoorias 2 kandidaati. Kortermajade kategoorias sel aastal kandidaate ei esitatud.

Hindamiskomisjon külastas kõiki konkursile esitatud kodusid ja objekte ning esitas ülevaatuse tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks. Hindamisel arvestati kinnistu üldist heakorda, haljastust, väikevormide sobivust ümbritsevasse keskkonda ning terviklikku ruumimõju. Hinnati stiilsust, originaalsust, leidlikkust ning koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskust.

Lääneranna Vallavalitsus kinnitas 12.11.2020 korraldusega Lääneranna valla 2020. aasta heakorrakonkursi „Kaunis Kodu" võitjateks järgmiste kategooriate parimad:

  • Elamud tiheasustuses – Tallinna mnt 59, Lihula linn – kogu aed on kujundatud ning aia kujunduses on kasutatud huvitavaid taimeliike;
  • Maakodud – Põldotsa, Kirbla küla – talukompleks on kompaktne, peenarde, puude ja põõsaste paigutus on läbimõeldud ning on eksponeeritud vanu põllutööriistu;
  • Sotsiaal-, äri- ja tootmishooned – Varbla Puhkeküla, Rannaküla – Ranna motell, restoran Groot ja uus sadamarajatis moodustavad kauni kompleksi, kus on kasutatud huvitavaid detaile.

Täname kõiki konkursil osalenud Lääneranna valla kinnistute omanikke!
Konkursil osalejaid autasustatakse Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud sündmusel.