Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla heakorrakonkurss 2023

Lääneranna valla heakorrakonkurss ootab kandidaate kuues eri kategoorias kuni 30. juunini 2023. a.

Kategooriad:
1) elamud tiheasustuses (Lihula linn ja Virtsu alevik);
2) maakodud;
3) kortermajad;
4) äri- ja tootmishooned;
5) maastikuobjektid (näiteks poollooduslikud kooslused, matkarajad, puisniidud);
6) avalik ruum (näiteks külaplatsid, külamajad, vaatetornid, tänavad, pargid).


Kinnistu omaniku nõusolekul esitatakse konkursi võitjad maakondlikule ja/või üleriigilisele konkursile.

Kandideerimiseks või kandidaadi esitamiseks tuleb Lääneranna Vallavalitsusele esitada 30. juuniks kirjalikult vabas vormis osalemistaotlus (kinnistu nime ja aadressi ning omaniku nime ja kontaktandmetega) e-postile vallavalitsus@laaneranna.ee või postiaadressile Jaama tn 1, Lihula 90302, Pärnumaa.

heakorrakonkurss 2023