Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 14. septembril 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. septembril 2023. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Päevakorra projekt:

  1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Parivere küla, Mihklipõllu)
  2. Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Vatla küla, Kopra, Künka)
  3. Lääneranna Vallavolikogu 08.06.2023 otsuse nr 121 "Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Vana-Kooli)" kohta esitatud vaide lahendamine
  4. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras I lugemine
  5. Projekteerimistingimuste andmine (Tuhu küla, Kressi päikeseelektrijaam)
  6. Lääneranna valla 2023. aasta I lisaeelarve
  7. Lääneranna valla valimiskomisjoni moodustamine