Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavolikogu istung 31. augustil 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. augustil 2023. a algusega kell 16.30 Lihula vallamaja III korruse saalis aadressil Jaama tänav 1 Lihula linn.

Kuivõrd Volikogu istungil on plaanis tutvustada Lääneranna Vallavolikogu 24.03.2023 otsusega nr 95 „Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamine" seotud kohtumenetluste dokumente ning esitleda pooleli olevate vaidluste olemasolevaid dokumente, millised sisaldavad delikaatseid isikuandmeid, tuleb istung kuulutada kinniseks.
Lääneranna valla põhimääruse § 18 lõike 1 kohaselt võib Volikogu kuulutada istungi kinniseks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.
Eeltoodud põhjustel ei toimu istungist ka otseülekannet. 

Päevakorra projekt:

  1. Metsküla kooli kohtuvaidluse lõpetamise ja kompromissi arutelu ja heakskiitmine
  2. Virtsu kooli kohtuvaidluse lõpetamise ja kompromissi arutelu ja heakskiitmine