Lääneranna valla uudised ja teated

Meeldetuletus jäätmevaldajatele

Jäätmeseaduse § 69 lõike 5 alusel on korraldatud jäätmeveoga aastaringselt mitteliitunuks loetud jäätmevaldajad kohustatud iga aasta 20. jaanuariks esitama Lääneranna Vallavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud ja seda ei ole kasutatud. Kinnituse esitamata jätmise korral etteantud tähtajaks lõpeb jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastus alates 21. jaanuarist.

Alates 1. jaanuarist 2020 peab ühiskogumismahuti omanik kui jäätmekäitluse eest vastutav isik esitama iga aasta 20. jaanuariks Lääneranna Vallavalitsusele kirjaliku aruande selle kohta, kes ja kui suures mahus on temale kuuluvat jäätmemahutit aasta jooksul kasutanud. Aruande esitamata jätmise korral loetakse kõik ühiskogumismahuti kasutajad korraldatud jäätmeveoga uuesti liitunuks alates 21. jaanuarist.

Lääneranna Vallavalitsus palub jäätmevaldajatel, kes ei ole 20. jaanuariks 2021 kirjalikku kinnitust või ühiskogumismahuti kasutamise aruannet esitanud, saata kinnituskiri või ühiskogumismahuti aruanne Lääneranna Vallavalitsusele hiljemalt 31. märtsiks 2021. a kas e-posti aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.

Ühiskogumismahuti kasutamise aruande blankett on leitav valla veebilehelt maa ja keskkonna teema jaotisest.