Lääneranna valla uudised ja teated

Pakkumiste küsimise teade

Lääneranna Vallavalitsus küsib kirjalikke pakkumisi Lihula Piiri tn äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks.

Pakkumuste esitamise ja hoonestusõiguse seadmise kord ja tingimused on leitavad dokumendiregistrist delta.andmevara.ee/laaneranna_vald/dokument/4980127.