Lääneranna valla uudised ja teated

Tööpakkumine ehitusspetsialistile

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusalase tegevuse korraldamine ja järelevalve Lääneranna vallas.
 
Peamised ülesanded:
 
 • ehitisregistri pidamine,
 • ehitiste ehitus- ja kasutuslubade menetlemine ning väljastamine,
 • ehitiste ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine; 
 • ehitiste projekteerimistingimuste menetlemine;
 • ehitusalaste vallavalituse ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine;
 • ehitusjärelvalve, ehitusalaste väärtegude menetlemine; 
 • osalemine vallaobjektide ehitamise ja remondi korraldamises;
 • kodanike vastuvõtt ja ehitusalane nõustamine

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus, bakalaureusekraad;
 • head teadmised ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ning oskus neid rakendada oma töös;
 • varasem töökogemus ehitusvaldkonnas;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, koostöövalmidus;
 • vajalike arvutiprogrammide (kontoritarkvara, dokumendiregister, AutoCAD vms), Ehitisregistri ning teiste riigi andmekogude kasutamise oskus;
 • projekteerimisalaste standardite ja juhendmaterjalide tundmine;
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ja projekteerija kutsetunnistus.

Keelte oskus:

 • Eesti keel: C1, eesti keel kirjutamine: C1,
 • vähemalt ühe võõrkeele valdamine suhtlustasandil

Pakume:

Mitmekesist ja väljakutseid võimaldavat tööd, konkurentsivõimelist töötasu, vajadusel tööautot või sõidukompensatsiooni; toetavat ja sõbralikku töökollektiivi. Tööd on võimalik korraldada osaliselt kaugtööna.

Lisateave tööpakkumise kohta:

Ametnik asub teenistusse hiljemalt 01. augustil 2020 Lääneranna Vallavalitsuses. Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. Dokumendid palume esitada hiljemalt 10. juunil 2020 Lääneranna Vallavalitsusele aadressil Jaama 1, Lihula linn, Pärnu maakond, 90302 või e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee
 

Lisainfo:

Arendusjuht Margus Källe, e-post: margus.kalle@laaneranna.ee, telefon: 472 4637.

Tööpakkumine Töötukassa kodulehel