Lääneranna valla uudised ja teated

Tuumaelektrijaama ruumianalüüsi tutvustus Varbla piirkonnas

Rahandusministeerium ja Keskkonnaministeerium kutsuvad Tuumaelektrijaama ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga ruumianalüüsi tutvustusele.

Valminud ruumianalüüsi eesmärk oli uurida, kas Eestis leidub kohti, kuhu oleks võimalik tuumaelektrijaam ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaik rajada. Analüüs näitab, et sotsiaalmajanduslikult oleks kõige positiivsem mõju jaama rajamisel pealinnast kaugemale kahanevatesse ja madalama sissetulekutega elanikkonnaga piirkondadesse. Selliste piirkondadena tuuakse välja Loksa, Toila, Varbla ja Kunda.

Tutvustusel käsitletakse lähemalt Varbla potentsiaalset piirkonda puudutavaid tulemusi. Samuti selgitatakse, millised etapid tuleb veel läbi teha, et ruumianalüüsiga tuvastatud 15 potentsiaalsest piirkonnast valida välja kandidaatalad ning kandidaatalade hulgast valida sobilik asukoht.

Tutvustus toimub 23. mail 2023 algusega kell 15 Varbla rahvamajas (Varbla küla, Lääneranna vald).

 

Täiendav informatsioon:

Alan Rood
alan.rood@fin.ee
Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik