Lääneranna valla uudised ja teated

Vallavalitsuse töökorralduslikud muudatused alates 22.01.2021

Seoses vajadusega vältida COVID-19 leviku hoogustumist ja kaitsta inimeste tervist kehtivad alates 22.01.2021 Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutuses ja ametiasutuse teeninduskeskustes järgmised töökorralduslikud muudatused:

  1. Lääneranna Vallavalitsuse ametiasutus ja ametiasutuse teeninduskeskused on ajutiselt suletud
  2. Kodanike vastuvõtt toimub ainult hädavajadusel ja kodaniku ning teenistuja vahel sõlmitud eelneval kokkuleppel. Vastuvõtu ajal peavad kodanik ja teenistuja kandma maski või visiiri. Kodanikega suhtlemisel tuleb võimalikult vältida vahetut kontakti kodanikega: kohtumiste asemel suhelda telefoni teel, avaldusi ja dokumente võtta vastu eelkõige posti või e-posti teel, väljamakseid teha kodanike arvelduskontodele
  3. Vallavalitsuse ja teeninduskeskuste välisuste kõrval on kaks postkasti – üks blankettide, teine avalduste jaoks

Teadaanne