Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus müüb korteriomandid Koonga küla ja Lihula linnas.

Korteriomandite enampakkumise teade

Lääneranna Vallavalitsus müüb korteriomandid Koonga küla ja Lihula linnas.

Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab taotlusvooru LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks. Lääneranna vallas toimuvad taotlusvoorude tutvustamise infopäevad 26. ja 27. oktoobril 2021.

LEADER projektitoetuse taotlusvoorude tutvustamise infopäevad

Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab taotlusvooru LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks. Lääneranna vallas toimuvad taotlusvoorude tutvustamise infopäevad 26. ja 27. oktoobril 2021.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Virtsu alevikus Linnamäe 4 kinnistule ehitusloakohustusliku päikeseelektrijaama rajamiseks vajaliku projekti koostamiseks.

Virtsu alevik Linnamäe 4 projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Virtsu alevikus Linnamäe 4 kinnistule ehitusloakohustusliku päikeseelektrijaama rajamiseks vajaliku projekti koostamiseks.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 13. oktoobril 2021. aastal algusega kell 16.00 Lääneranna Noortekeskuse Lihula Noortemajas.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 13. oktoobril 2021

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 13. oktoobril 2021. aastal algusega kell 16.00 Lääneranna Noortekeskuse Lihula Noortemajas.

Lääneranna valla valimiskomisjon korraldab hääletamissedelite teistkordse ülelugemise esmaspäeval, 18.10.2021. a, algusega kell 10.00 Lääneranna Vallavalitsuses aadressil Jaama 1, Lihula linn.

Häälte teistkordne ülelugemine

Lääneranna valla valimiskomisjon korraldab hääletamissedelite teistkordse ülelugemise esmaspäeval, 18.10.2021. a, algusega kell 10.00 Lääneranna Vallavalitsuses aadressil Jaama 1, Lihula linn.

Kui valija ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu e-hääletada ega hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus.

KOV valimistel kodus hääletamine

Kui valija ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu e-hääletada ega hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus.

Lääneranna valla hariduskonverents „Me ajame ühist asja" toimub 29. novembril 2021 kell 9-14 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna valla hariduskonverents

Lääneranna valla hariduskonverents „Me ajame ühist asja" toimub 29. novembril 2021 kell 9-14 Lihula Kultuurimajas.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutas välja kirjaliku avaliku enampakkumise Narva linna omandis oleva korteriomandi aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9 võõrandamiseks alghinnaga 4 000 eurot.

Korteriomandi võõrandamine Vatla külas

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutas välja kirjaliku avaliku enampakkumise Narva linna omandis oleva korteriomandi aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9 võõrandamiseks alghinnaga 4 000 eurot.

Lihula mõisa suure saali tagune näituseruum sai möödunud suvel verivärske parkettpõranda ja uue tiibukse.

LEADER-i abiga sai Lihula mõis taas ühe ruumi korda

Lihula mõisa suure saali tagune näituseruum sai möödunud suvel verivärske parkettpõranda ja uue tiibukse.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 7. oktoobril 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 7. oktoobril 2021

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 7. oktoobril 2021. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Rahandusministeerium teatab Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumisest. Suure väina...

Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu avalike arutelude teade

Rahandusministeerium teatab Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning mõjude hindamise, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise...

Lääneranna Vallavalitsus küsib kirjalikke pakkumisi Lihula Piiri tn äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks.

Pakkumiste küsimise teade

Lääneranna Vallavalitsus küsib kirjalikke pakkumisi Lihula Piiri tn äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele hoonestusõiguse seadmiseks.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 16. septembril 2021. aastal algusega kell 16.00 Lääneranna Vallavalitsuse suures saalis

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 16. septembril 2021

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 16. septembril 2021. aastal algusega kell 16.00 Lääneranna Vallavalitsuse suures saalis

Lääneranna Vallavolikogu otsustas moodustada 17. oktoobril 2021. a toimuvate Lääneranna Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks üks üheksaliikmeline ja kolm seitsmeliikmelist jaoskonnakomisjoni koos kahe asendusliikmega.

Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Lääneranna Vallavolikogu otsustas moodustada 17. oktoobril 2021. a toimuvate Lääneranna Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks üks üheksaliikmeline ja kolm seitsmeliikmelist jaoskonnakomisjoni koos kahe asendusliikmega.

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.09.2021 kell 16.00 Lihula Kultuurimaja saalis (Tallinna mnt 1a).

Detailplaneeringu avalik arutelu

Sadamakalda, Sadamasalu, Kadakatuka ja Männituka kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.09.2021 kell 16.00 Lihula Kultuurimaja saalis (Tallinna mnt 1a).

Näitan: 1-15
Elemente lehe kohta 15
of 28