Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Vanamõisa pargi osaliseks rentimiseks põllumajanduslikul eesmärgil.

Avalik kirjalik enampakkumine

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Vanamõisa pargi osaliseks rentimiseks põllumajanduslikul eesmärgil.

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistuid.

Müügikuulutused

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistuid.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. aprillil 2024. a kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 25. aprillil 2024

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. aprillil 2024. a kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehituse projektijuhi leidmiseks.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehituse projektijuhi leidmiseks.

Kaitsevägi annab teada, et perioodil 15.04-19.04.2024 toimub õppus Active Spark. Õppuse tegevus toimub Pärnu linna, Märjamaa, Lääneranna ja Põhja-Pärnumaa valdade kooskõlastatud aladel.

Kaitseväe õppus 15.04-19.04.2024

Kaitsevägi annab teada, et perioodil 15.04-19.04.2024 toimub õppus Active Spark. Õppuse tegevus toimub Pärnu linna, Märjamaa, Lääneranna ja Põhja-Pärnumaa valdade kooskõlastatud aladel.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusspetsialisti leidmiseks.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi arendusspetsialisti leidmiseks.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. Keskkonnaamet esitas 27.03.2024 Martin Sabiini keskkonnaloa taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaloa taotluse teade (Sabiin)

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab Lääneranna Vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest. Keskkonnaamet esitas 27.03.2024 Martin Sabiini keskkonnaloa taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. märtsil 2024. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 28. märtsil 2024

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. märtsil 2024. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursid ehituse projektijuhi ja eriplaneeringute juristi leidmiseks.

Töökuulutused

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursid ehituse projektijuhi ja eriplaneeringute juristi leidmiseks.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 06.03.2024 korraldusega nr 112 Lihula Heina tn 4 detailplaneeringu.10,85 ha suurune planeeringuala hõlmab Heina tn 4 (sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% maatulundusmaa) katastriüksust. Heina tn 4 kinnisasjal...

Lihula Heina tn 4 detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 06.03.2024 korraldusega nr 112 Lihula Heina tn 4 detailplaneeringu.10,85 ha suurune planeeringuala hõlmab...

Lääneranna valla lapsevanemad saavad alates 1. märtsist esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks e-keskkonnas ARNO.

Lääneranna valla lapsevanemad saavad alates 1. märtsist esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks e-keskkonnas ARNO

Lääneranna valla lapsevanemad saavad alates 1. märtsist esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks e-keskkonnas ARNO.

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu Virtsus.

Müügikuulutus

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu Virtsus.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 1. märtsil 2024. aastal algusega kell 16:30 Lääneranna Noortekeskuses.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 1. märtsil 2024

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 1. märtsil 2024. aastal algusega kell 16:30 Lääneranna Noortekeskuses.

Lääneranna Vallavalitsus teatab Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamisest. Planeeringuala, suurusega 1,78 ha, asub Lihula linnas ja hõlmab tootmismaa sihtotstarbega Tallinna mnt 65 katastriüksust (43001:001:0979, endise Lihula piimatööstuse maa-ala)....

Lihula Tallinna mnt 65 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamisest. Planeeringuala, suurusega 1,78 ha, asub Lihula linnas ja hõlmab tootmismaa...

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu, lumesaha ja kolm halupuu katelt.

Müügikuulutused

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu, lumesaha ja kolm halupuu katelt.

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta15
of 51