Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 9. detsembril 2022 on vallamaja ja teeninduskeskused suletud.

Lääneranna Vallavalitsus 9. detsembril suletud

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 9. detsembril 2022 on vallamaja ja teeninduskeskused suletud.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 8. detsembril 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 8. detsembril 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 8. detsembril 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele viljakuivati ehitisregistri koodiga 121395113.

Peremehetu ehitise arvele võtmine

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele viljakuivati ehitisregistri koodiga 121395113.

Lääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama rajamiseks Valuste külas Sipa põld, Sipamaa, Kaera, Ilu ja lähiaadressita maaüksustele (katastritunnused 41101:002:0333, 41101:002:0269, 41101:001:0766, 41101:001:0767 ja 41101:002:0007)....

Valuste küla Sipa päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama rajamiseks Valuste külas Sipa põld, Sipamaa, Kaera, Ilu ja lähiaadressita maaüksustele...

Lääneranna Vallavalitsus suunab perioodiks 28.11.-12.12.2022 avalikustamisele Koonga Kooli arengukava aastateks 2023-2028 ja Virtsu Kooli arengukava aastateks 2022-2027.

Koonga Kooli ja Virtsu Kooli arengukavade avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus suunab perioodiks 28.11.-12.12.2022 avalikustamisele Koonga Kooli arengukava aastateks 2023-2028 ja Virtsu Kooli arengukava aastateks 2022-2027.

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu Raheste külas ja korteriomandid Pagasi külas.

Kinnistu ja korteriomandite müügikuulutused

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu Raheste külas ja korteriomandid Pagasi külas.

Lääneranna Vallavolikogu kiitis heaks arengustrateegia Pärnumaa 2035+.

Arengustrateegia Pärnumaa 2035+ heakskiitmine

Lääneranna Vallavolikogu kiitis heaks arengustrateegia Pärnumaa 2035+.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 09.11.2022 korraldusega nr 786 Lihula linnas asuva Ristiku tn 12 maaüksuse (tunnus 41101:001:0853) detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 1,1 ha, sihtotstarve 100% elamumaa. Detailplaneeringu...

Lihula Ristiku tn 12 detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 09.11.2022 korraldusega nr 786 Lihula linnas asuva Ristiku tn 12 maaüksuse (tunnus 41101:001:0853)...

Lääneranna Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest majandushoone ümberehitamiseks elamuks ja laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust Lihula linnas Allika tn 15 (katastritunnus 41201:006:0071) maaüksusel.

Lihula Allika tn 15 projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetlusest majandushoone ümberehitamiseks elamuks ja laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust Lihula linnas Allika tn 15 (katastritunnus 41201:006:0071) maaüksusel.

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Lääneranna Vallavalitsus võttis peremehetu ehitisena arvele elamu ehitisregistri koodiga 121392987.

Peremehetu ehitise arvele võtmine

Lääneranna Vallavalitsus võttis peremehetu ehitisena arvele elamu ehitisregistri koodiga 121392987.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. novembril 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1 Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung 10. novembril 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. novembril 2022. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1 Lihula linn).

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel on OÜ-l Inseneribüroo Steiger valmis saanud Nedrema ja Urita soostike loodusliku veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt.

Nedrema ja Urita soostike loodusliku veerežiimi taastamistööde ehitusprojekti avalik arutelu

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel on OÜ-l Inseneribüroo Steiger valmis saanud Nedrema ja Urita soostike loodusliku veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt.

Lääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel  päikeseelektrijaama rajamiseks Hälvati külas Kurereha, Linnurohu, Tulika ja Maavitsa katastriüksustel (katastritunnused 41102:002:0020, 41102:002:0022, 41102:002:0071 ja 41102:002:0021). Katastriüksused...

Hälvati küla Kurereha päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lääneranna Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel  päikeseelektrijaama rajamiseks Hälvati külas Kurereha, Linnurohu, Tulika ja Maavitsa katastriüksustel...

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. oktoobril 2022. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung 27. oktoobril 2022

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. oktoobril 2022. a algusega kell 10.00 Lihula vallamaja III korruse saalis (Jaama tänav 1, Lihula linn).

Näitan: 1-15
Elemente lehe kohta 15
of 37