Lääneranna valla uudised ja teated

Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist 2019.

Eestis algab tuleohtlik aeg

Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates 6. aprillist 2019.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 5. aprillil 2019. aastal algusega kell 16.30 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 5. aprillil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 5. aprillil 2019. aastal algusega kell 16.30 Lihula Noortemajas (Penijõe tee 2, Lihula linn).

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 21. märtsil 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. märtsil 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Pärna tn 4a, Lihula hoonete osaliseks rentimiseks.

Avalik kirjalik enampakkumine

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Pärna tn 4a, Lihula hoonete osaliseks rentimiseks.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 15. märtsil 2019. aastal algusega kell 14.30 vallamaja saalis.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 15. märtsil 2019

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub reedel, 15. märtsil 2019. aastal algusega kell 14.30 vallamaja saalis.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele kaks peremehetut ehitist Lääneranna vallas.

Peremehetu ehitise arvelevõtmine

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele kaks peremehetut ehitist Lääneranna vallas.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2019

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid! Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr 9-3/2019-003 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas, sealhulgas Lääneranna vallas, alates 1. aprillist 2019 alljärgnevad veeteenuste hinnad: tasu võetud vee eest 1,401 €/m 3 tasu...

Uued veeteenuste hinnad!

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid! Vastavalt Konkurentsiameti otsusele 27.02.2019 nr 9-3/2019-003 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas, sealhulgas Lääneranna vallas, alates 1....

E&A Transport OÜ taotleb Keskkonnaametilt luba maavara geoloogilise uuringu läbiviimiseks Mihkli II uuringuruumis, mis asub Lääneranna vallas Mihkli külas. Taotletav Mihkli II uuringuruum paikneb Mihkli külas Vanasauna kinnistul (katastritunnus 33403:001:0225). Uuringu eesmärk on dolokivi,...

Mihkli II uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu avalik arutelu

E&A Transport OÜ taotleb Keskkonnaametilt luba maavara geoloogilise uuringu läbiviimiseks Mihkli II uuringuruumis, mis asub Lääneranna vallas Mihkli külas. Taotletav Mihkli II uuringuruum...

31. märtsini 2019.a ootame kõigilt huvitatud isikutelt ettepanekuid üldplaneeringu lähteseisukohtadele.

Ootame ettepanekuid Lääneranna valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele

31. märtsini 2019.a ootame kõigilt huvitatud isikutelt ettepanekuid üldplaneeringu lähteseisukohtadele.

Lääneranna noortevolikogu valimised toimuvad 25. veebruaril 2019, eelhääletamise päevad on 18.-22. veebruar. Lääneranna noortevolikogu üldkogu toimub 25. veebruaril 2019.

Lääneranna noortevolikogu valimised ja üldkogu

Lääneranna noortevolikogu valimised toimuvad 25. veebruaril 2019, eelhääletamise päevad on 18.-22. veebruar. Lääneranna noortevolikogu üldkogu toimub 25. veebruaril 2019.

Lääneranna Vallavolikogu võttis 7.02.2019 otsusega nr 124 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu.

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu võttis 7.02.2019 otsusega nr 124 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 7. veebruaril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 7. veebruaril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 7. veebruaril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus maaregistri andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri, pindala ja kõlvikute andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Maatükkide piirid ja ulatus looduses ei muutu.

Maaregistri andmete korrastamine võib mõjutada maamaksu

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus maaregistri andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri, pindala ja kõlvikute andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Maatükkide piirid ja ulatus looduses ei muutu.

Lääneranna Vallavalitsus võtab tähtajatu töölepinguga tööle hoolekandetöötaja Koonga ja Lõpe piirkonnas (0,5 koormusega).

Tööpakkumine - hoolekandetöötaja Koonga ja Lõpe piirkonda

Lääneranna Vallavalitsus võtab tähtajatu töölepinguga tööle hoolekandetöötaja Koonga ja Lõpe piirkonnas (0,5 koormusega).

Näitan: 151-165
Elemente lehe kohta 15
of 20