Lääneranna valla uudised ja teated

Kogukondliku turvalisuse Pärnu maakonna toetusvoor toimub 14.09-16.10.2018.

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondlik voor

Kogukondliku turvalisuse Pärnu maakonna toetusvoor toimub 14.09-16.10.2018.

Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018.a otsusega nr 90 Lääneranna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lääneranna valla üldplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.2018.a otsusega nr 90 Lääneranna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Keskkonnaministri 3. märtsi 2017. a käskkirjaga nr 260 ja 12. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1204 on algatatud määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine

Keskkonnaministri 3. märtsi 2017. a käskkirjaga nr 260 ja 12. detsembri 2017. a käskkirjaga nr 1204 on algatatud määruse „Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri" menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor oli avatud 9. aprillist 2018 kuni 11. juunini 2018. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 43 toetuse taotlust.

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru taotluste rahuldamine

Hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor oli avatud 9. aprillist 2018 kuni 11. juunini 2018. Taotlusvooru jooksul esitati Lääneranna Vallavalitsusele 43 toetuse taotlust.

Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.3018.a otsusega nr 77 Lihula Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavolikogu algatas 23.08.3018.a otsusega nr 77 Lihula Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 23.08.2018.a otsusega nr 88 kehtetuks Varbla Vallavolikogu 27.06.2012. a algatatud tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamise otsuse.

Varbla valla tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamine

Lääneranna Vallavolikogu tunnistas 23.08.2018.a otsusega nr 88 kehtetuks Varbla Vallavolikogu 27.06.2012. a algatatud tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamise otsuse.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, kes on nimetatud selleaastase Maailmakoristuspäeva ülemaailmseks ohutuse saadikuks, kutsub kõiki elanikke ning nii kohalikke kui ka välismaiseid partnereid aktsiooni õnnestumisse panustama ja Maailmakoristuspäeva ohutult läbi viima.

Päästeamet kutsub Maailmakoristuspäeva ohutult läbi viima

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu, kes on nimetatud selleaastase Maailmakoristuspäeva ülemaailmseks ohutuse saadikuks, kutsub kõiki elanikke ning nii kohalikke kui ka välismaiseid partnereid aktsiooni õnnestumisse panustama ja Maailmakoristuspäeva ohutult läbi viima.

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Lihula Soojus (registrikood: 10539467 ) (aadress Aia 16, lihula linn, Lääneranna vald, 90302 Pärnu maakond) õhusaasteloa nr L.ÕV/319385 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti.   ...

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Lihula Soojus (registrikood: 10539467 ) (aadress Aia 16, lihula linn, Lääneranna vald, 90302 Pärnu maakond) õhusaasteloa nr...

Päästeamet tuletab nädalavahetusel tähistatava muinastulede öö eel meelde, et lõkete tegemisel ja lahtise tule kasutamisel tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid. Tugeva tuule korral (üle 5 m/s) aga võiks lõkke hoopis tegemata jätta.

Muinastuld tehes pea meeles ohutusnõudeid

Päästeamet tuletab nädalavahetusel tähistatava muinastulede öö eel meelde, et lõkete tegemisel ja lahtise tule kasutamisel tuleb järgida kõiki tuleohutusnõudeid. Tugeva tuule korral (üle 5 m/s) aga võiks lõkke hoopis tegemata jätta.

Lääneranna Vallavolikogu suunas 23.08.2018 otsusega nr 86 avalikule väljapanekule Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu.

Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu suunas 23.08.2018 otsusega nr 86 avalikule väljapanekule Lääneranna valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu.

Lääneranna Vallavolikogu suunas 23.08.2018 otsusega nr 85 avalikule väljapanekule Lääneranna valla arengukava 2018-2028 eelnõu.

Lääneranna valla arengukava 2018-2028 eelnõu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu suunas 23.08.2018 otsusega nr 85 avalikule väljapanekule Lääneranna valla arengukava 2018-2028 eelnõu.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. augustil 2018. a kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Lääneranna Vallavolikogu istung 23. augustil 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. augustil 2018. a kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

14. augustist lõpeb suure tuleohuga aeg kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses langenud.

14. augustist lõpeb suure tuleohuga aeg Eesti territooriumil

14. augustist lõpeb suure tuleohuga aeg kogu Eesti territooriumil. Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses langenud.

Alates 28. juulist on metsas lahtise tule kasutamine keelatud. Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet teevad koostööd ujumis- ja lõkkekohtades patrullimisel.

Päästeamet kehtestab kõikjal Eestis suure tuleohuga aja

Alates 28. juulist on metsas lahtise tule kasutamine keelatud. Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet teevad koostööd ujumis- ja lõkkekohtades patrullimisel.

Alates juulikuust hakkas kehtima uus bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Lihula liinigrupis.

Nõudeliinid ja nõudepeatused Lihula liinigrupis

Alates juulikuust hakkas kehtima uus bussiliiniveo avaliku teenindamise leping Lihula liinigrupis.

Näitan: 166-180
Elemente lehe kohta 15
of 19