Lääneranna valla uudised ja teated

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müügiks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.04.2018.

Riigimaa müük

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müügiks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18.04.2018.

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 24.04.2018.

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 24.04.2018.

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 16. aprillil 2018 algusega kell 15.00 Kõmsi Rahvamajas.

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalik arutelu

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalik arutelu toimub 16. aprillil 2018 algusega kell 15.00 Kõmsi Rahvamajas.

Päästeameti peadirektori käskkirjaga hakkab alates tänasest, 4.aprillist kehtima siseveekogudel üle-eestiline jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on ennetada veeõnnetusi, säästa inimelusid ning kutsuda inimesi turvaliselt käituma.

Jääle minek on tänasest keelatud

Päästeameti peadirektori käskkirjaga hakkab alates tänasest, 4.aprillist kehtima siseveekogudel üle-eestiline jääle mineku keeld. Keelu eesmärk on ennetada veeõnnetusi, säästa inimelusid ning kutsuda inimesi turvaliselt käituma.

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt Lääneranna vallas.

Pärnu maakonna planeeringu kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 29.03.2018 maakonnaplaneeringu Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas, Kihnu vallas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu linnas, Saarde vallas, Tori vallas ja osaliselt Lääneranna vallas.

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 20.03.2018.a otsusega nr 174 Paatsalu küla Nurga kinnistu (katastriüksus 86301:003:0077 ja 86301:003:0020) detailplaneeringu menetluse maaomaniku taotluse alusel.

Nurga kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 20.03.2018.a otsusega nr 174 Paatsalu küla Nurga kinnistu (katastriüksus 86301:003:0077 ja 86301:003:0020) detailplaneeringu menetluse maaomaniku taotluse alusel.

Uue-Sepa kinnistu detailplaneeringu esialgase planeeringulahenduse avalik arutelu toimub 6. aprillil kell 15.00 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).

Uue-Sepa kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Uue-Sepa kinnistu detailplaneeringu esialgase planeeringulahenduse avalik arutelu toimub 6. aprillil kell 15.00 Lääneranna Vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn).

Päästeamet: Jää on muutunud ohtlikult õhukeseks, hoidke pühade ajal oma lähedastel silm peal

Päästeamet: Jää on muutunud ohtlikult õhukeseks

Päästeamet: Jää on muutunud ohtlikult õhukeseks, hoidke pühade ajal oma lähedastel silm peal

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2018

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Seoses saabuvate pühadega on Lääneranna Vallavalitsus ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskused 29. märtsil 2018 avatud kella 13:00-ni.

Vallavalitsuse kontori lahtioleku aeg 29. märtsil

Seoses saabuvate pühadega on Lääneranna Vallavalitsus ning Hanila, Koonga ja Varbla teeninduskeskused 29. märtsil 2018 avatud kella 13:00-ni.

Riigihalduse minister kehtestas Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ 22.03.2018 korraldusega nr 1.1-4/70. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud haldusreformieelse Lääne maakonna territooriumi kohta ning selle peamisteks...

Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ 22.03.2018 korraldusega nr 1.1-4/70. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337....

Lääneranna Vallavalitsus avaldab kaks teadaannet peremehetute ehitiste hõivamise kohta.

Peremehetute ehitiste hõivamise teated

Lääneranna Vallavalitsus avaldab kaks teadaannet peremehetute ehitiste hõivamise kohta.

Lääneranna Vallavalitsus kehtestas alates 20. märtsist 2018 liikluspiirangu Lääneranna valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele registrimassiga üle 8 tonni.

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Lääneranna Vallavalitsus kehtestas alates 20. märtsist 2018 liikluspiirangu Lääneranna valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele registrimassiga üle 8 tonni.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada 01. juuliks 2018. Lääneranna Vallavalitsus lõpetas 07.03.2018.a korraldusega nr 153 Matsi küla Posti kinnistu (katastriüksused...

Posti kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 01.07.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada 01. juuliks 2018. Lääneranna...

Aprillis saavad metsaomanikud küsida hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest metsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Looduskaitseliste piirangute eest hüvitise maksmine

Aprillis saavad metsaomanikud küsida hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest metsamaal, mis asub Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.

Näitan: 196-210
Elemente lehe kohta 15
of 17