Lääneranna valla uudised ja teated

E&A Transport OÜ taotleb Keskkonnaametilt luba maavara geoloogilise uuringu läbiviimiseks Mihkli II uuringuruumis, mis asub Lääneranna vallas Mihkli külas. Taotletav Mihkli II uuringuruum paikneb Mihkli külas Vanasauna kinnistul (katastritunnus 33403:001:0225). Uuringu eesmärk on dolokivi,...

Mihkli II uuringuruumi maavara geoloogilise uuringu avalik arutelu

E&A Transport OÜ taotleb Keskkonnaametilt luba maavara geoloogilise uuringu läbiviimiseks Mihkli II uuringuruumis, mis asub Lääneranna vallas Mihkli külas. Taotletav Mihkli II uuringuruum...

31. märtsini 2019.a ootame kõigilt huvitatud isikutelt ettepanekuid üldplaneeringu lähteseisukohtadele.

Ootame ettepanekuid Lääneranna valla üldplaneeringu lähteseisukohtadele

31. märtsini 2019.a ootame kõigilt huvitatud isikutelt ettepanekuid üldplaneeringu lähteseisukohtadele.

Lääneranna noortevolikogu valimised toimuvad 25. veebruaril 2019, eelhääletamise päevad on 18.-22. veebruar. Lääneranna noortevolikogu üldkogu toimub 25. veebruaril 2019.

Lääneranna noortevolikogu valimised ja üldkogu

Lääneranna noortevolikogu valimised toimuvad 25. veebruaril 2019, eelhääletamise päevad on 18.-22. veebruar. Lääneranna noortevolikogu üldkogu toimub 25. veebruaril 2019.

Lääneranna Vallavolikogu võttis 7.02.2019 otsusega nr 124 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu.

Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavolikogu võttis 7.02.2019 otsusega nr 124 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Piiri ja Veski tänava piirkonna detailplaneeringu.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 7. veebruaril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 7. veebruaril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 7. veebruaril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus maaregistri andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri, pindala ja kõlvikute andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Maatükkide piirid ja ulatus looduses ei muutu.

Maaregistri andmete korrastamine võib mõjutada maamaksu

Maa-amet korrastas 2018. aasta lõpus maaregistri andmeid, mille tulemusel viidi maatüki piiri, pindala ja kõlvikute andmed kooskõlla teiste kaardiandmetega. Maatükkide piirid ja ulatus looduses ei muutu.

Lääneranna Vallavalitsus võtab tähtajatu töölepinguga tööle hoolekandetöötaja Koonga ja Lõpe piirkonnas (0,5 koormusega).

Tööpakkumine - hoolekandetöötaja Koonga ja Lõpe piirkonda

Lääneranna Vallavalitsus võtab tähtajatu töölepinguga tööle hoolekandetöötaja Koonga ja Lõpe piirkonnas (0,5 koormusega).

Ootuse kinnistu detailplaneeringu eesmärk on elamu ja abihoonete rajamine, paadi veeskamiskoha, juurepääsu ja tehnovõrkude planeerimine.

Mereäärse küla Ootuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Ootuse kinnistu detailplaneeringu eesmärk on elamu ja abihoonete rajamine, paadi veeskamiskoha, juurepääsu ja tehnovõrkude planeerimine.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. jaanuaril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 17. jaanuaril 2019

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. jaanuaril 2019. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas.

Lääneranna Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub 2-8 aastaste laste vanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis „Imelised aastad".

Vanemlusprogramm ''Imelised aastad''

Lääneranna Vallavalitsus koostöös Tervise Arengu Instituudiga pakub 2-8 aastaste laste vanematele võimalust osaleda vanemlusprogrammis „Imelised aastad".

Lihula jäätmejaam on laupäeval, 29. detsembril 2018 suletud.

Lihula jäätmejaam 29. detsembril suletud

Lihula jäätmejaam on laupäeval, 29. detsembril 2018 suletud.

Lääneranna Vallavalitsuses ja teeninduskeskustes 31. detsembril 2018 kodanike vastuvõttu ei toimu.

Kodanike vastuvõttu 31. detsembril ei toimu

Lääneranna Vallavalitsuses ja teeninduskeskustes 31. detsembril 2018 kodanike vastuvõttu ei toimu.

Lääneranna Vallavalitsuses ja teeninduskeskustes toimub 17. detsembril kodanike vastuvõtt kuni kella 13.00-ni.

Kodanike vastuvõtt 17. detsembril

Lääneranna Vallavalitsuses ja teeninduskeskustes toimub 17. detsembril kodanike vastuvõtt kuni kella 13.00-ni.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018. a algusega kell 14:00 Varbla Puhkekülas.

Lääneranna Vallavolikogu istung 20. detsembril 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018. a algusega kell 14:00 Varbla Puhkekülas.

Lääneranna Vallavalitsus võtab alates 1. jaanuarist 2019 tööle järelvalvespetsialisti ja varahalduri.

Lääneranna Vallavalitsus võtab alates 01.01.2019 tööle järelvalvespetsialisti ja varahalduri

Lääneranna Vallavalitsus võtab alates 1. jaanuarist 2019 tööle järelvalvespetsialisti ja varahalduri.

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta 15
of 11