Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu algatas 09.02.2023 otsusega nr 88 Saulepi küla Kandleoru detailplaneeringu ning jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritava ala (Kandleoru ja Kandle rada maaüksused,...

Saulepi küla Kandleoru detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise mittealgatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu algatas 09.02.2023 otsusega nr 88 Saulepi küla Kandleoru detailplaneeringu ning jättis...

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. veebruaril 2023. a algusega kell 11.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 9. veebruaril 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 9. veebruaril 2023. a algusega kell 11.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

RMK annab teada, et alustab Pärnumaal Lääneranna vallas Paatsalu külas Illusaarel oleva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist.

Illusaare metsatööde arutelu

RMK annab teada, et alustab Pärnumaal Lääneranna vallas Paatsalu külas Illusaarel oleva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023. a.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2023

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 3. aprillini 2023. a.

01. veebruarist 2023 kehtivad AS Matsalu Veevärk teenustele uued hinnad. Seoses sellega on kõikidel klientidel, kellel on sõlmitud kvartaalne või poolaasta leping, võimalik erandkorras oma veenäit fikseerida ka jaanuari lõpu seisuga.

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid

01. veebruarist 2023 kehtivad AS Matsalu Veevärk teenustele uued hinnad. Seoses sellega on kõikidel klientidel, kellel on sõlmitud kvartaalne või poolaasta leping, võimalik erandkorras oma veenäit fikseerida ka jaanuari lõpu seisuga.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele noorkarjalauda ehitisregistri koodiga 191671333.

Peremehetu ehitise arvele võtmine

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud peremehetu ehitisena arvele noorkarjalauda ehitisregistri koodiga 191671333.

Keskkonnaamet esitas 12.01.2023 OÜ Forek keskkonnaloa muutmise taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaloa muutmise taotluse teade (OÜ Forek)

Keskkonnaamet esitas 12.01.2023 OÜ Forek keskkonnaloa muutmise taotluse Lääneranna Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid! Anname teada, et seoses üleminekuga uuele arveväljastuse süsteemile alates 01.01.2023 ei jõudnud osade klientide detsembrikuu e-arved internetipankadesse. Tegemist on tehnilise probleemiga ja tegeleme probleemi lahendamisega. Probleemiga seotud...

Teade Matsalu Veevärk AS detsembrikuu arvete kohta!

Lp AS Matsalu Veevärk kliendid! Anname teada, et seoses üleminekuga uuele arveväljastuse süsteemile alates 01.01.2023 ei jõudnud osade klientide detsembrikuu e-arved internetipankadesse....

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. jaanuaril 2023. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 12. jaanuaril 2023

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 12. jaanuaril 2023. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 106 lg 1 alusel, et 23.01.2023 kuni 23.02.2023 on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõud ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruanne. Avaliku väljapaneku...

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuste eelnõude ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku teade

Lääneranna Vallavalitsus teavitab planeerimisseaduse (PlanS) § 106 lg 1 alusel, et 23.01.2023 kuni 23.02.2023 on avalikul väljapanekul Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha...

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 29.12.2022.a. korraldusega nr 938 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Penijõe tee 1a (tunnus 41101:001:0893) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala on hoonestamata, suurus 5,7 ha,...

Lihula Penijõe tee 1a detailplaneeringu avalik väljapanek

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg 7 alusel, et võttis 29.12.2022.a. korraldusega nr 938 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Lihula linna Penijõe tee 1a (tunnus...

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Lihula Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks.

Avalik konkurss Lihula Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

Lääneranna Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Lihula Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks.

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele ja otsusele 20.12.2022 nr 9-3/2022-054 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.02.2023 uued hinnad.

Uued vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastusele ja otsusele 20.12.2022 nr 9-3/2022-054 kehtivad AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01.02.2023 uued hinnad.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 23. ja 30. detsembril 2022 on vallamaja ja teeninduskeskused suletud.

Lääneranna Vallavalitsus suletud 23. ja 30. detsembril

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 23. ja 30. detsembril 2022 on vallamaja ja teeninduskeskused suletud.

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 07.12.2022 korraldusega nr 871 Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 3,7 ha, sihtotstarve 40% tootmismaa ja 60% maatulundusmaa. Detailplaneeringu ülesandeks on Lihula Sooaluse...

Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu algatamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et algatas 07.12.2022 korraldusega nr 871 Lihula Sooaluse tee 7 detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 3,7 ha,...

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta 15
of 39