Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla lapsevanemad saavad alates 1. märtsist esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks e-keskkonnas ARNO.

Lääneranna valla lapsevanemad saavad alates 1. märtsist esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks e-keskkonnas ARNO

Lääneranna valla lapsevanemad saavad alates 1. märtsist esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks e-keskkonnas ARNO.

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu Virtsus.

Müügikuulutus

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu Virtsus.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 1. märtsil 2024. aastal algusega kell 16:30 Lääneranna Noortekeskuses.

Lääneranna Noortevolikogu koosolek 1. märtsil 2024

Lääneranna Noortevolikogu koosolek toimub 1. märtsil 2024. aastal algusega kell 16:30 Lääneranna Noortekeskuses.

Lääneranna Vallavalitsus teatab Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamisest. Planeeringuala, suurusega 1,78 ha, asub Lihula linnas ja hõlmab tootmismaa sihtotstarbega Tallinna mnt 65 katastriüksust (43001:001:0979, endise Lihula piimatööstuse maa-ala)....

Lihula Tallinna mnt 65 detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab Lihula Tallinna mnt 65 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamisest. Planeeringuala, suurusega 1,78 ha, asub Lihula linnas ja hõlmab tootmismaa...

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu, lumesaha ja kolm halupuu katelt.

Müügikuulutused

Lääneranna Vallavalitsus müüb kinnistu, lumesaha ja kolm halupuu katelt.

Lääneranna Vallavalitsus teatab Pagasi küla Pagasi päikeseelektrijaama detailplaneeringu eelnõu avalikustamisest. Planeeringuala, suurusega kokku 76 ha, asub Pagasi külas ja hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega Taganurme (41102:001:0083), Uuepõllu (41102:001:0039), Viidikese...

Pagasi päikeseelektrijaama detailplaneeringu eelnõu avalikustamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab Pagasi küla Pagasi päikeseelektrijaama detailplaneeringu eelnõu avalikustamisest. Planeeringuala, suurusega kokku 76 ha, asub Pagasi külas ja hõlmab...

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 08.02.2024 otsusega nr 167 Virtsu park 4 maaüksuse (katastritunnus 19502:003:0003) detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 1,14 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Virtsu...

Virtsu aleviku Virtsu park 4 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et Lääneranna Vallavolikogu kehtestas 08.02.2024 otsusega nr 167 Virtsu park 4 maaüksuse (katastritunnus 19502:003:0003)...

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et kehtestas 07.02.2024 korraldusega nr 58 Mereäärse küla Kopli maaüksuse (katastritunnus 86301:004:0481, pindala 7,01 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu...

Mereäärse küla Kopli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Lääneranna Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lg 3 alusel, et kehtestas 07.02.2024 korraldusega nr 58 Mereäärse küla Kopli maaüksuse (katastritunnus 86301:004:0481, pindala 7,01...

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 20. veebruaril 2024 kell 17.00 toimub mittetulundusliku tegevuse toetuste infotund Lihula Kultuurimaja peeglisaalis.

Mittetulundusliku tegevuse toetuste infotund 20. veebruaril

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et 20. veebruaril 2024 kell 17.00 toimub mittetulundusliku tegevuse toetuste infotund Lihula Kultuurimaja peeglisaalis.

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hankespetsialisti leidmiseks.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hankespetsialisti leidmiseks.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 8. veebruaril 2024. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Lääneranna Vallavolikogu istung 8. veebruaril 2024

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 8. veebruaril 2024. a algusega kell 14.00 Lihula vallamaja III korruse saalis.

Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 (endise Virtsu kalatehase maa-ala) detailplaneeringu eskiisi (eelnõu) avalik väljapanek toimus 15.11.2023-15.12.2023 Lääneranna valla veebilehel ja Virtsu raamatukogus ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 29.01.2024 Virtsu rahvamajas (Pargi tn 4,...

Virtsu Tallinna mnt 31 detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avaliku väljapaneku tulemused

Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 (endise Virtsu kalatehase maa-ala) detailplaneeringu eskiisi (eelnõu) avalik väljapanek toimus 15.11.2023-15.12.2023 Lääneranna valla veebilehel ja Virtsu...

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Lääneranna Kultuuri- ja Noortekeskuse juhataja ametikohale.

Töökuulutus

Lääneranna Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Lääneranna Kultuuri- ja Noortekeskuse juhataja ametikohale.

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud eelnõu Virtsu alevikus tänavale kohanime määramiseks.

Tänavale kohanime määramise eelnõu

Lääneranna Vallavalitsus annab teada, et on valminud eelnõu Virtsu alevikus tänavale kohanime määramiseks.

Lääneranna Vallavalitsus korraldas Lääneranna Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 38 algatatud Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 maaüksuse (endise Virtsu kalatehase maa-ala) detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avaliku väljapaneku 15.11.2023-15.12.2023. Planeeringu eesmärgiks on jagada 8,57 ha...

Virtsu Tallinna mnt 31 detailplaneeringu eelnõu (eskiisi) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Lääneranna Vallavalitsus korraldas Lääneranna Vallavolikogu 24.03.2022 otsusega nr 38 algatatud Virtsu aleviku Tallinna mnt 31 maaüksuse (endise Virtsu kalatehase maa-ala) detailplaneeringu...

Näitan: 16-30
Elemente lehe kohta15
of 50