Lääneranna valla uudised ja teated

Perearst Külli Raudsiku vastuvõttu 13.03 ja 15.03 Kõmsil ning Virtsus ei toimu.

Perearst Külli Raudsiku vastuvõttu Kõmsil ja Virtsus ei toimu

Perearst Külli Raudsiku vastuvõttu 13.03 ja 15.03 Kõmsil ning Virtsus ei toimu.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Lääneranna Vallavolikogu istung 15. märtsil 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018. a algusega kell 14:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“.

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“.

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 24. novembri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1161 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 24. novembri 2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1161 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmise menetlus. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Alates 01.03.2018 on Keskkonnaameti metsaosakonna metsanduse spetsialistide tööpiirkond Lääneranna vallas jaotatud endiste valdade piiride järgi.

Metsanduse spetsialistide vastuvõtuajad

Alates 01.03.2018 on Keskkonnaameti metsaosakonna metsanduse spetsialistide tööpiirkond Lääneranna vallas jaotatud endiste valdade piiride järgi.

15.02.2018.a otsusega nr 41 kinnitas Lääneranna Vallavolikogu Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.

Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga valla üldplaneeringute ülevaatamine

15.02.2018.a otsusega nr 41 kinnitas Lääneranna Vallavolikogu Varbla, Lihula, Hanila ja Koonga valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused.

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34 lg 4, et OSAÜHING KIRBLA, registrikood 10435220, käitise asukohaga Kirbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, esitas 30.08.2017 vastavalt tööstusheite seadusele Jaanimäe suurfarmi kompleksloa muutmise taotluse ning loa andjal on valminud...

Teade Osaühingu Kirbla Jaanimäe suurfarmi kompleksloa muutmise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34 lg 4, et OSAÜHING KIRBLA, registrikood 10435220, käitise asukohaga Kirbla küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond, esitas 30.08.2017 vastavalt tööstusheite seadusele Jaanimäe suurfarmi kompleksloa muutmise taotluse ning loa andjal on valminud...

Lääneranna Vallavolikogu lõpetas 15.02.2018 otsusega nr 40 Mereäärse küla Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu menetluse ning tunnistas kehtetuks Varbla Vallavolikogu 25.05.2011 otsuse nr 20 "Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Lääneranna Vallavolikogu lõpetas 15.02.2018 otsusega nr 40 Mereäärse küla Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu menetluse ning tunnistas kehtetuks Varbla Vallavolikogu 25.05.2011 otsuse nr 20 "Kraavinurga kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Lääneranna Vallavolikogu lõpetas 15.02.2018 otsusega nr 39 Matsi küla Pärlselja kinnistu detailplaneeringu menetluse ning tunnistas kehtetuks Varbla Vallavolikogu 15.12.2008 otsuse nr 29 "Pärlselja laager kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Pärlselja laager kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Lääneranna Vallavolikogu lõpetas 15.02.2018 otsusega nr 39 Matsi küla Pärlselja kinnistu detailplaneeringu menetluse ning tunnistas kehtetuks Varbla Vallavolikogu 15.12.2008 otsuse nr 29 "Pärlselja laager kinnistu detailplaneeringu algatamine".

Perearst Külli Raudsiku vastuvõttu 20.02.2018 Kõmsil ja Virtsus ei toimu.

Perearst Külli Raudsiku vastuvõttu 20.02.2018 Kõmsil ja Virtsus ei toimu

Perearst Külli Raudsiku vastuvõttu 20.02.2018 Kõmsil ja Virtsus ei toimu.

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Lääneranna vallas Rauksi külas asuva saeveski.

Peremehetu ehitise hõivamine Rauksi külas

Lääneranna Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Lääneranna vallas Rauksi külas asuva saeveski.

14.02.2018 kell 12:00-18:00 on ajutiselt liikluseks suletud Rame külas asuv Laelatu tee RMK metsamaterjali väljaveo tõttu.

Laelatu tee sulgemine 14.02.2018

14.02.2018 kell 12:00-18:00 on ajutiselt liikluseks suletud Rame külas asuv Laelatu tee RMK metsamaterjali väljaveo tõttu.

Lääneranna Vallavalitsus pakub tööd heakorratöötajale, kelle ülesandeks on erinevad heakorratööd Lihula linna objektidel.

Lääneranna Vallavalitsus pakub tööd heakorratöötajale

Lääneranna Vallavalitsus pakub tööd heakorratöötajale, kelle ülesandeks on erinevad heakorratööd Lihula linna objektidel.

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018. a kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Lääneranna Vallavolikogu istung 15. veebruaril 2018

Lääneranna Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. veebruaril 2018. a kell 15:00 Lihula Kultuurimajas, aadressil Tallinna mnt 1a.

Vatla mõisas alustavad fotoring ja pilliring.

Vatla mõisa ringitegevus

Vatla mõisas alustavad fotoring ja pilliring.

Näitan: 301-315
Elemente lehe kohta 15
of 23