Lääneranna valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 17.06–29.07.2024. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 14.08–22.08.2024.

 

Uudised ja teated

Avalik kirjalik enampakkumine kinnisasjade müügiks

24.07.2024

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise riigi omandis ja Kliimaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.  Loe edasi »

Lääneranna vallast

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald.
Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas.

Lääneranna Vallavalitsus
Jaama tn 1
90302 Lihula linn
Pärnu maakond
Tel +372 472 4630

SEB Pank: EE341010602005099006
Swedbank: EE762200221034639226

 

 

Tuuleparkide eriplaneering

Haridusvõrgu ümberkorraldamine

 


Kultuurikalender

Statistika

Rahvaarv: 5168 (01.01.2024 seisuga)
Pindala: 1361 km²
Suurim asula: Lihula (1079, 01.01.2024 seisuga)
Koole: 5
Lasteaedu: 1
Külasid: 150
Huvikoole: 4