Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11.03.2019 kuni 13.05.2019. Täiendav info, viited programmi tingimustele ja taotlusvormidele.
 Puuetega inimeste eluruumide kohandamise taotlusvoor on avatud 08.04.2019 kuni 13.05.2019 k.a. Lisainfo ja taotlusvormid.

Uudised ja teated

Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine

24.04.2019

Lääneranna Vallavolikogu alatas 18.04.2019 otsusega nr 139 Haapsi küla Männimäe kinnistu detailplaneeringu ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.  Loe edasi »

Lääneranna vallast

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald.
Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas.

Lääneranna Vallavalitsus
Jaama tn 1
90302 Lihula linn
Pärnu maakond
Tel +372 472 4630

SEB Pank: EE341010602005099006
Swedbank: EE762200221034639226

 

Kultuurikalender

Statistika

Rahvaarv: 5438 (01.01.2019 seisuga)
Pindala: 1361 km²
Suurim asula: Lihula (1208, 01.01.2019 seisuga)
Koole: 7
Lasteaedu: 1
Külasid: 150
Huvikoole: 2