heakorrakonkurss 2023

Uudised ja teated

Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu lõpetamine

07.06.2023

Vabariigi Valitsus lõpetas 11.05.2023 korraldusega nr 129 Suure väina püsiühenduse ja selle toimimiseks vajaliku taristu riigi eriplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringu koostamine ja KSH lõpetati planeerimisseaduse § 29 lõike 1 punkti 3 alusel kuna planeeringu koostamise korraldajal puuduvad eelarves vahendid Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneeringu koostamiseks.  Loe edasi »

 
Hoiame viiruse eemal!

 

Lääneranna vallast

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald.
Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas.

Lääneranna Vallavalitsus
Jaama tn 1
90302 Lihula linn
Pärnu maakond
Tel +372 472 4630

SEB Pank: EE341010602005099006
Swedbank: EE762200221034639226

 

 

Tuuleparkide eriplaneering

Haridusvõrgu ümberkorraldamine

 


Kultuurikalender

Statistika

Rahvaarv: 5199 (01.01.2023 seisuga)
Pindala: 1361 km²
Suurim asula: Lihula (1105, 01.01.2023 seisuga)
Koole: 7
Lasteaedu: 1
Külasid: 150
Huvikoole: 4