Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse avalik väljapanek 14.09.2021 kuni 13.11.2021.

 

Uudised ja teated

Lääneranna vallast

24. oktoobril 2017 jõustus Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Lääneranna vald.
Lääneranna vald asub Pärnu maakonnas.

KOV volikogu valimised 2021

Lääneranna valla hariduskonverents

Lääneranna Vallavalitsus
Jaama tn 1
90302 Lihula linn
Pärnu maakond
Tel +372 472 4630

SEB Pank: EE341010602005099006
Swedbank: EE762200221034639226

 

Kultuurikalender

Statistika

Rahvaarv: 5237 (01.01.2021 seisuga)
Pindala: 1361 km²
Suurim asula: Lihula (1152, 01.01.2021 seisuga)
Koole: 7
Lasteaedu: 1
Külasid: 150
Huvikoole: 3