Maakorraldus

16.04.21

Kohaliku omavalitsuse ülesanneteks maakorralduse valdkonnas on katastriüksuste moodustamise korraldamine, valla maale piiratud asjaõiguste seadmine (sh isikliku kasutusõiguse seadmine), omandireformi lõpuleviimine (sh maa munitsipaliseerimine või riigi omandisse jätmine, hoonestusõiguse seadmine ja maade tagastamised) ning erinevate maaga seotud toimingute läbiviimine.

 Toimetaja: EERO SAHK

Maaomaniku meelespea

16.04.21

Maa-ametis valmis maaomanikele ülevaatlik juhend katastriüksusega seotud toimingute kohta. Juhend "Maaomaniku meelespea" tutvustab toiminguid alates katastriüksuse moodustamisest kuni piirivaidluste lahendamiseni.

Juttu on katastriüksuse moodustamisest nii maareformi käigus kui ka pärast seda, erinevatest maa mõõdistamisviisidest, katastriüksuse sihtotstarbe muutmisest ja piiride tähistamisest jne.

Omaette peatükk on piirivaidlustest. Miks ja millised probleemid võivad tekkida, kuidas saab neid kõige paremini lahendada ja mida teha, et piirivaidluseid üldse poleks.

Juhend on hõlpsalt mõistetav ning sisaldab viiteid asjakohastele seaduste sätetele ja muudele abimaterjalidele.

Juhendi koostasid Maa-ameti katastrivaldkonna töötajad.


Toimetaja: EERO SAHK