Projekteerimisteated

« Tagasi

Laine kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Lääneranna vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Keemu külas, Laine kinnistule abihoone (saun-külalistemaja) püstitamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib projekteerimistingimused anda, detailplaneeringu olemasolu korral, detailplaneeringuga määratud abihoone kasutusviisi ning  arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike  tingimuste  täpsustamiseks, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimuste eelnõuga ja Matsalu rahvuspargi valitsema volitatud asutuse Keskkonnaameti kooskõlastusega saab tutvuda 06.07-20.07.2020 valla veebilehe aadressil: www.laanerannavald.ee/projekteerimisteated.

Ehitistegistris esitatud taotlusega saab tutvuda www.ehr.ee, (vajalik on ID kaardiga sisselogimine)

Alal kehtiva Matsalu küla Laine detailplaneeringuga (kehtestatud 13.04.2006 Lihula Vallavalitsuse korraldusega nr 135) saab tutvuda valla veebilehel www.laanerannavald.ee/kehtestatud.

Arvamusi ja ettepanekuid võib esitada e-kirja teel aadressile vallavalitsus@laaneranna.ee või postiga Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond.

Lisainfo: Kaire Koitne, e-post kaire.koitne@laanranna.ee