Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla haridusvõrgu olukord ja arengusuunad

Lääneranna vallavalitsus sõlmis novembris 2019 lepingu OÜ Cumulus Consultinguga Lääneranna valla haridusvaldkonna arengukava koostamiseks. Arengukava eelnõu tuleb koostajal vallale üle anda 2020. a veebruari lõpuks.

10. veebruaril 2020 esitles OÜ Cumulus Consulting Lääneranna valla volikogule, haridus- ja noorsootöökomisjonile ning haridusasutuse juhtidele ja hoolekogudele Lääneranna valla haridusvõrgu olukorda ning arengusuundi.
Vallavalitsus tänab kohaletulnuid arutelus osalemast ning oma mõtteid ning ettepanekuid avaldamast.