Lääneranna valla uudised ja teated

Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikud arutelud

Lääneranna Vallavalitsus teavitab Lääneranna valla tuuleparkide eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse avalikest aruteludest 13. ja 14. jaanuaril 2022.

Lääneranna Vallavolikogu algatas 14.05.2021 otsusega nr 197 Lääneranna vallas elektrienergia tootmiseks rajatavatele tuuleparkidele sobivate arendusalade leidmiseks, tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Algatamisel teadaolev planeeringuala on kogu Lääneranna valla territoorium suurusega 1362,67 km2. Planeeringu algatamise taotleja ehk huvitatud isik on Laanenurga Tuuliku OÜ.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus ajavahemikul 14.09.2021 kuni 13.11.2021. Väljapaneku jooksul laekus arvestatavas hulgas ja vastuolulisi ettepanekuid, millest tulenevalt vajab laekunud tagasiside põhjalikumat analüüsi, sh erinevate arendajate, kohalike elanike ning teise asjaomaste asutuste arvamuste ulatuslikud erinevused kompromisslahendust. Jätmaks selleks piisavalt aega toimuvad avalikustamise käigus laekunud arvamuste arutelud 2022 aastal:

13. jaanuaril 2022 kell 13:00 Koonga koolimajas (Valla/4, Koonga) ja kell 16:30 Varbla rahvamajas (Vallamaja/1, Varbla).

14. jaanuaril 2022 kell 13:00 Kõmsi rahvamajas (Keskuse tee 3, Kõmsi) ja kell 16:30 Lihula kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula).

Lihulas toimuvast avalikust arutelust toimub eelregistreeritud huvitatud osapooltele veebiülekanne. Oma osalemissoovist palume teada anda saates e-kirja aadressile: vallavalitsus@laaneranna.ee, mille järel edastatakse soovijatele arutelul osalemiseks veebilink ja juhtnöörid.

Info tuulepargi arenduse ja arutelude toimumise kohta on leitav Lääneranna valla veebilehel (https://www.laanerannavald.ee/tuuleparkide-eriplaneering) või planeeringu veebilehel (https://hendrikson.ee/maps/Lääneranna-EP/).

Eriplaneeringu kehtestaja on Lääneranna Vallavolikogu, korraldaja on Lääneranna Vallavalitsus (aadress Jaama tn 1, Lihula linn, 90302, Pärnumaa, telefon +372 472 4630, e-post vallavalitsus@laaneranna.ee).

Eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise koostajaks on Hendrikson & Ko (aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu, telefon +372 7409 800, e-post hendrikson@hendrikson.ee).